Ilya Kovalchuk Game-Used Stick
Ilya Kovalchuk Game-Used Stick Ilya Kovalchuk Game-Used Stick Ilya Kovalchuk Game-Used Stick

Lakingsgameused

Ilya Kovalchuk Game-Used Stick

$200.00

Available now is an official game-used, stick used by LA Kings #17 Ilya Kovalchuk. This stick is certified game-used and authentic by LA Kings Game-Used and will be met with...